EDUKACJA

Po zapoznaniu się z materiałami, kandydaci na działkowców proszeni są o kontakt mailowy: oma@pzd.pl. Następnie drogą mailową zostanie przesłany do nich krótki test, a po jego rozwiązaniu i odesłaniu otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia, a jego kopia trafi do właściwego zarządu ROD..

MATERIAŁY DODATKOWE I STRONY OGRODNICZE