ZARZĄD

Zgodnie z wyborami Walnego Zebrania z dnia 12.05.2024 r w skład zarządu wchodzą:

Prezes zarządu             Garwacki Rafał – tel. 505 237 619
Wiceprezes                    Rafał Kiszkarewicz
Skarbnik                         Binaszek Agnieszka – tel. 698 631 133
Sekretarz                        Ewa Woźniak
Członek zarządu           Ryszard Cwynar
Członek zarządu           Klaudiusz Zielaziński

Z Zarządem można się również kontaktować drogą mailową pod adresem:
ROD.PERLA.PRUSZKOW@WP.PL

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca     Agnieszka Kąpińska
Zastępca                  Leszek Górak
Sekretarz                 
Katarzyna KozaczekŁupińska    
Członek komisji      Agata Chrastek        

Gospodarz ogrodu – Mataliński Sławomir, działka nr. 92, tel. 666 650 771