ZARZĄD

Prezes Zarządu             Garwacki Rafał – tel. 505 237 619
Zastępca Prezesa         Sylwia Piorunowska – 721 586 278
Zastępca Prezesa         Ryszard Cwynar
Skarbnik                         Binaszek Agnieszka – tel. 698 631 133
Sekretarz                        Anna Zielińska 

 

Z Zarządem można się również kontaktować drogą mailową pod adresem:
ROD.PERLA.PRUSZKOW@WP.PL

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca     Katarzyna Łupińska-Kozaczek
Zastępca                  Sandra Janasik
Sekretarz                 Rafał Kiszkarewicz

Gospodarz ogrodu – Mataliński Sławomir, działka nr. 92, tel. 666 650 771